Annons
AnnonsAnnons

Rädda Kvinnohjärtat-GO RED


Hjärt-lungfondens kampanj Rädda kvinnohjärtat-Go Red pågår mellan 1-31 mars, jag har ställt upp för det här ändamålet. Vill du hjälpa oss att ge fler kvinnohjärtan chansen att klappa längre?


Så här ser kampanjbilden ut som jag gör.I mars 2010 är det återigen dags för Hjärt-Lungfondens kampanj ”Rädda Kvinnohjärtat – Go Red”. Fler kvinnor dör i hjärtsjukdom än i någon annan sjukdom vilket många inte känner till och det finns ett stort behov av mer forskning för att ta reda på skillnaderna mellan män och kvinnor.

Varje dag drabbas 41 kvinnor av hjärtinfarkt och nästan 4500 kvinnor dör varje år. Hjärt-Lungfondens mål är att senast 2017 halvera denna siffra och rädda över 2000 kvinnor till livet varje år.

Syftet med ”Rädda Kvinnohjärtat – Go Red” är att sprida vetskapen om kvinnors hjärtsjukdomar och att samla in pengar till forskningsstudier som tar reda på skillnaderna mellan män och kvinnor.

– Forskningen är mycket eftersatt och kunskapsnivån är oroväckande låg kring kvinnor och hjärt-kärlsjukdom, det finns ett stort behov av forskning ur ett genusperspektiv säger Staffan Josephson, Hjärt-Lungfondens generalsekreterare

Tredje året för Rädda kvinnohjärtat – Go Red
Rädda kvinnohjärtat startade 2008 och målet var då att samla in två miljoner kronor. 2009 var målet att samla in fem miljoner kronor. Med hjälp av generösa gåvor från företag och privatpersoner har målen uppnåtts. Tack vare de pengar som samlats in under förra årets kampanj kommer vi nu kunna finansiera två nya forskartjänster, vilka som tilldelas medel beslutas i slutet av december 2009. 
Även 2010 har vi som mål att samla in fem miljoner kronor till två forskartjänster.

armband m hjarta hlfFör mig känns det självklart att stödja forskningen för hjärt -lungfonden! Vill ni också hjälpa till?


Insamlingskonto pg 909192-7, bg 909-1927. www.hjart-lungfonden.se


TAGGAR
19 kommentarer | Translate
OM CHARLOTTEARKIVAnnons
Annons

Laddar http://charlotteperrelli.chic.se/vem-vinner-pa-lordag/